Byty na roháči

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je dohled na kompletním postupem výstavby a jeho strategické řízení od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání zákazníkovi. Rozsah prováděných prací je závislý na potřebách objednatele, lze dohodnout jen dílčí plnění inženýrské činnosti, např. příprava stavby, stavební dozor nebo jen dílčí konzultaci.

Do inženýrské činnosti spadá

zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.