Byty na roháči

Projektová příprava

V rámci projektové činnosti jsme schopni zajistit všechny stupně projektové dokumentace pozemních a inženýrských staveb:

Uvedený rozsah prací je zajišťován jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce stávajících objektů. Dokumentace je zpracovávána ve všech profesích podle platných předpisů a norem. V rámci přípravy staveb zajišťujeme ve spolupráci se specializovanými subdodavateli potřebné průzkumy (stavebně-technický, inženýrsko-geologický, radonový apod.) a statické posouzení stávajících objektů.

Na základě dlouhodobých dohod spolupracujeme s četnými specialisty a firmami z oborů technického zařízení budov ( elektroinstalace, ústřední vytápění, zdravotechnika, vzduchotechnika, požární ochrana, gastronomie atd.)