Byty na roháči

Monolitické železobetonové konstrukce

Monolitické konstrukce jsou jedním z nosných výrobních prvků naší společnosti.

S expanzí zahraničních investorů a investic státu do výstavby nových či revitalizace starších velkých objektů – např. nemocnic, škol a multifunkčních center – roste poptávka po dodavatelích kvalitně provedených železobetonových monolitických konstrukcích, které ve valné většině tvoří nosnou část těchto objektů.

Napříč tomu je i více drobných investorů, kteří navrhují své rodinné domy ve spolupráci s architekty z pohledových betonů, které vynikají svým designem v moderní architektuře.

Naše společnost zaměstnává zkušené tesařské čety, které jsou schopny zadané dílo provést v požadovaném termínu a vynikající kvalitě.

Disponujeme vlastním bedněním (systém PERI). V případě velkých či atypických prvků jsme schopni ve spolupráci s technikem společnosti PERI navrhnout řešení a zajistit jeho zdárné provedení.