Byty na roháči

Certifikáty a oprávnění

Našim zákazníkům poskytujeme vysoký standard a záruku kvality. Zavedli jsme certifikovaný systém řízení jakosti podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Certifikace (ISO)

Cílem společnosti je rychle a především kvalitně plnit požadavky zákazníka i s ohledem na dopad na životní prostředí. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla pro zavedení a uplatňování certifikovaného systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001.

Systémy jakosti se vyvinuly historicky společně s dělbou práce, hromadnou výrobou a požadavky trhu. Evropské normy ISO 9000 vznikly koncem osmdesátých let jako výsledek snahy zavést v podnicích pevný organizační a informační systém. Vznikaly na základě národních norem britských, kanadských, amerických jako nutnost zajištění integrace národních ekonomik v rámci EU. ČSN EN ISO 9001:2001 je zaměřena na prokazování jakosti produktu a na zvyšování spokojenosti zákazníků. Obsahuje kapitoly, které předepisují a doporučují postupy v celém rozsahu činnosti firmy od získání zakázky a uzavření smlouvy, přes řízení výroby s prováděním dokumentovaných kontrol, měření, nakupování materiálu a jeho skladování, výběr dodavatelů a provádění vnitřních kontrol systému jakosti, až k předávání stavby zákazníkovi, vyhodnocení příčin případných kolaudačních závad nebo reklamací, vč. jejich odstranění, resp. vyřízení a provedení opatření k minimalizaci jejich výskytu.

Certifikáty, oprávnění

Společnost získala v průběhu svého vývoje řadu certifikátů a oprávnění. Od vzniku společnosti v roce 1994 jsme členem Hospodářské komory České Republiky.