Byty na roháči

Pojištění společnosti

Společnost je pojištěna u pojišťovny Kooperativa proti vzniku škod z provádění díla a způsobení škod třetím osobám do celkové hodnoty stavebních a montážních výkonů 100 mil. Kč ročně.