Byty na roháči

Politika jakosti

 1. Úroveň naší jakosti hodnotí náš zákazník
  • Naše společnost je závislá na zákaznících, proto je prvotním zájmem firmy orientace na zákazníka
  • Potřeby a přání svých zákazníků ve vztahu ke stavebním pracem jsme odhodláni beze zbytku plnit a snažit se překonat jejich očekávání
  • Neustálé zlepšování jakosti poskytnutých služeb je nutností, aby společnost uspěla v konkurenčním prostředí
  • Na základě dosavadní dobré pověsti společnosti v širokém okruhu spokojených zákazníků si chceme tuto pověst i nadále zachovat a neustále zvyšovat
  • Při udržení úrovně jakosti snižujeme náklady na prováděné práce
 2. Našeho cíle – spokojeného zákazníka – dosáhneme zejména:
  • správným přenesením požadavků zákazníka do smlouvy
  • opakovanou kontrolou správnosti prováděných prací dle smlouvy
  • dodržováním předepsaných technologických postupů
  • používáním kvalitních materiálů
  • využíváním všech zdrojů informací pro předcházení neshodám
  • zvyšováním kvalifikace zaměstnanců
 3. Každý pracovník se podílí na uskutečňování cílů jakosti.
  • Úkolem každého je odvést bezchybnou práci, každý zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti k prosperitě společnosti a její dobré pověsti
  • Naši zaměstnanci jsou vybíráni na základě jejich zkušeností a odborných znalostí, ale i dalších morálních vlastností
  • Vedení společnosti motivuje zaměstnance k odvedení kvalitní práce a zvýšení výkonnosti
  • Vedení společnosti vytváří prostředí a podmínky tak, aby všichni zaměstnanci mohli plnit cíle jakosti stanovené vedením
 4. Vzájemné dodavatelské vztahy
  • společnost a naši dodavatelé jsou na sobě vzájemně závislí a naše partnerství přináší prospěch oběma stranám
  • přenášíme na naše dodavatele požadavky svých zákazníků
  • pravidelně hodnotíme a vybíráme dodavatele, kteří jsou schopni plnit kvalitativní požadavky našich zákazníků na prvotřídní úrovni jako je plní naše společnost
 5. Plnění právních požadavků ochrany životního prostředí
  • Veškerá činnost společnosti je v souladu s platnými legislativními, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou České Republiky.