Byty na roháči

Revitalizace panelových domů

Prudký rozvoj tohoto odvětví hlavně v oblasti panelových sídlišť nás vedl k rozhodnutí učinit zateplování fasád jedním z nosných programů naší společnosti. Zajišťujeme kompletní servis od technické analýzy budovy, projektové dokumentace, cenové nabídky, energetické auditu, financování dotačních programů, pojištění až po vlastní realizaci jednotlivých oprav.

Již od pohledu je jisté, že bytový fond panelových domů v České republice je silně poznamenán zanedbanou údržbou. Při bližším zkoumání jsou nalezeny i nedostatky vzniklé již při technickém řešení návrhu nebo nekvalitním provedení při výrobě a realizaci.

Pokud se již vzniklé závady a nedostatky nezačnou řešit a sanovat, budou se znatelně snižovat užitné vlastnosti panelových domů a díky tomu porostou provozní náklady.

Mezi nejvýraznější závady patří zejména

Proč je výhodná komplexní revitalizace?

Samozřejmostí revitalizace je vyřešení závad stávajících konstrukcí. Sníží se náklady na energie, vyřešením úniků tepla okny, zdmi, střechou. Umožní se lepší termoregulace a usnadní se měření spotřeby tepla spolu se zvýšením účinnosti vytápění. Odpadnou ztráty v zastaralých rozvodech vody.

Cena jednotlivých oprav se neliší, ale zásadní je úspora financí při neopakování nákladů (jedno lešení, jeden finální úklid, jedno zařízení staveniště, jeden zábor pozemku na stavbu, hromadný dovoz materiálu a pracovních sil).

Dále se také ušetří náklady díky vyřízení pouze jediného úvěru či hypotéky, usnadní se papírování a sníží splátky.

A to ani nemluvíme o několikanásobném zvýšení komfortu a tržní hodnoty domu nebo prodloužení životnosti objektu a jednotlivých konstrukcí.

Může být revitalizace finančně výhodná, když si musíte vzít úvěr?

Nejen, že může, ona je výhodná. Nic není zdarma, ani revitalizace. Ale díky úspoře až 60 % nákladů na energie (záleží na rozsahu revitalizace), využití výhodnějších podmínek úvěru a dotací od státu či EU se revitalizace stává finančně únosnou záležitostí. Spořit začínáte ihned po dokončení revitalizace. Před revitalizací platí domácnost velkou část peněz za teplo a malou část na fond oprav. V okamžiku, kdy se rozhodnete pro revitalizaci, sníží se výrazně náklady na teplo a tato úspora se přesune na hrazení komplexní revitalizace.

Růst cen energií zkracuje dobu návratnosti finančních prostředků vložených do revitalizace. Z dosavadních praktických poznatků lze tedy konstatovat, že komplexní opravy bytových domů jsou nejefektivnějším způsobem řešení revitalizace bytových domů s nejlepším ekonomickým dopadem pro uživatele bytových domů.