Byty na roháči

Balkony a lodžie

Součástí komplexní revitalizace panelových domů je i sanace nebo výměna stávajících balkonů a lodžií. Společnost PRESTOL holding, a.s. disponuje zámečnickým střediskem a zázemím pro výrobu zámečnických výrobků v Plzni, Zborovská 26.

Balkóny

Vlastní zábradlí jsou z žárově-zinkované oceli nebo z hliníkových profilů. Výplně balkónů jsme schopni zajistit v nejrůznějších typech dle přání investora s ohledem na bezpečnostní normy. Jedná se především o výplně z bezpečnostního skla CONEX, výplně z tahokovu, výplně z ocelovým příčníků nebo drátoskla

Lodžie

V poslední době je rozšířila možnost zrušení společných schodišťových lodžií a nahrazení těchto, zpravidla málo využívaných lodžií celoplošným prosklením s využitím PVC profilů a bezpečnostního zasklení. Tato modifikace lodžií je při celkové revitalizaci domu ekonomicky výhodnější než provádění zateplení celé lodžie, výměnou lodžiové stěny a zábradlí.

Návrh těchto lodžií lze řešit několika vzhledovými modifikacemi. Mezi nejčastěji realizovanými a vzhledově atraktivními se nám osvědčili: