Byty na roháči

Ploché střechy

Další nezbytnou součástí celkové revitalizace je zateplení plochých střech, na kterých naše společnost spolupracuje s opravdovými profesionály na trhu. Navrhování hydroizolace a zateplení střech konzultujeme s pověřenými odborníky ať prostřednictvím ateliéru stavebních izolací DEKTRADE nebo s našimi odbornými dodavateli, mezi které patří několik firem z plzeňského regionu s tradicí více než 10 let.

Na základě těchto skutečností můžeme investorovi poskytnout záruky na střechy v délce až 10 let.

Mezi nejčastěji používané materiály patří:

Polydek

Kompletizované dílce z objemově stabilizovaného, samozhášivého expandovaného polystyrenu v několika tvarech určeného pro použití ve střeše a asfaltového pásu v několika variantách (dle druhu asfaltové hmoty a dle nosné vložky). Asfaltový pás na dílci Polydek přesahuje dva okraje desky polystyrenu a umožňuje spojení se sousedními dílci. Systém je určen pro současné provedení tepelně-izolační a hydroizolační vrstvy ve všech klasických izolačních skladbách.

Konstrukce dílce

Snížení vlivu povětrnostních podmínek

Nízká nasákavost expandovaného polystyrenu a rychlost pokládky umožňuje použití Polydeku i při méně příznivých a méně stabilních povětrnostních podmínkách. Tepelná izolace je okamžitě po položení dílců chráněna proti vlivu povětrnosti a střešní plášť je vodotěsný po svaření přesahů, napojení nakašírovaného pásu na navazující konstrukce a utěsnění etapové pracovní spáry. Realizace

Dílce POLYDEK se s podkladem spojují lepením nebo kotvením, případně oběma způsoby zároveň. Podrobnosti stanovuje montážní návod. Přesah nakašírovaného asfaltového pásu (V60S35, G200S40, TOP) se s pásem sousedního dílce spojuje svařením plamenem, pokud má tvořit provizorní hydroizolaci, případně první vrstvu hydroizolace. Vrchní asfaltový pás se obvykle navařuje.

Snížení ceny střešní skladby

Díky příznivé ceně celého systému POLYDEK a redukci počtu operací vykonávaných přímo na stavbě dochází k významnému snížení nákladů na střešní skladbu.

Dlouhodobá trvanlivost

Vlastnosti expandovaného polystyrenu se v čase prakticky nemění, což dokládají zkušenosti se 40-ti letou expozicí polystyrenu ve skladbách plochých střech.

Časové úspory

Při použití izolačního systému POLYDEK dochází k velkým časovým úsporám. Je to dáno sloučením více technologických kroků (provedení spádové vrstvy, penetrace povrchu tepelné izolace, natavování prvního pásu hydroizolace). Dochází k významnému krácení prodlevy mezi položením tepelné izolace a jejím zabezpečením první hydroizolační vrstvou. Velikost časových úspor mezi provedením izolačního souvrství s využitím systému POLYDEK a provedením izolačního souvrství při použití běžných tepelných izolantů znázorňují uvedené grafy.

Varianty dílců

PŘÍKLAD OZNAČENÍ

ELASTEK Dekor a Polyelast

Modifikované asfaltové pásy jsou určené pro hydroizolace staveb – střech i základů a spodních staveb proti zemní vlhkosti, tlakové vodě či radonu. Pásy jsou charakteristické optimální zpracovatelností za studena a výbornou ohebností a elasticitou při nízkých teplotách (-25°C). Pásy jsou vyztužené kvalitními nosnými vložkami, které se liší dle zamýšleného použití pásu a dodávají celé sérii materiálů výtečné mechanické vlastnosti, jako je např. velmi dobrá pevnost v tahu, průtažnost, vysoká odolnost proti statickému a dynamickému proražení a jiné.

Sortiment výrobků zahrnuje:

ALKORPLAN

Charakteristika

Hydroizolační fólie Alkorplan jsou vyrobeny z měkčeného PVC. Vyznačují se výbornou rozměrovou stálostí. Používá se několik typů podle způsobu aplikace. Liší se nosnou vložkou (viz tabulka). Jsou UV stabilní, mají vysokou odolnost proti průrazu, krupobití, odolávají prorůstání kořínků a jsou samozhášivé. Díky stále se zlepšující receptuře vyhověl ALKORPLAN 35176 v tl.1,2mm i 1,5mm zkoušce pro použití do požárně nebezpečného prostoru ZP 2/1991– zkouška A.

Rozměrová stálost

Díky 30 letým zkušenostem firmy ALKOR DRAKA s výroboufólií z měkčeného PVC je u fólií ALKORPLAN dosahováno vynikající dlouhodobé rozměrové stability. Tento fakt dokumentuje velké množství úspěšných realizací po celém světě.

Odolnost proti UV záření

Materiál pro výrobu fólií je zcela odolný proti vlivu UV záření. Fólie ALKORPLAN jsou tedy UV stabilní v celé své tloušťce.

Svařitelnost

Fólie ALKORPLAN se vyznačují vynikající svařitelností. Zvláště významný je fakt, že tato svařitelnost je výborná i po dlouhé době, což se pozitivně uplatní například při doplňování nového prostupu na střeše apod.

Vhodnost použití v požárně nebezpečném prostoru

ALKORPLAN 35176 v tl.1,2mm i 1,5mm a stejně tak i modifikovaný asfaltový pás ELASTEK 40 firestop uložený ve skladbě střešního pláště na tepelné izolaci z minerálních vláken vyhověl zkoušce pro použití do požárně nebezpečného prostoru ZP 2/1991 – zkouška A.