Byty na roháči

Zateplení fasády

Zateplovací systém je výrobcem určená komplexní ucelená sestava výrobků pro stavbu, které dohromady tvoří obvodový plášť budovy. Tento plášť vzniká i dodatečnou aplikací na starších budovách, což je právě případ regenerace panelových domů. Plášť splňuje několik funkcí najednou: tepelně izolační, sanační, ochrannou a estetickou.

Naše firma se zateplováním zabývá bezmála 10 let a je nositelem certifikátu a od roku 1998 je řádným členem Cechu pro zateplování budov ČR.

Máme vlastní certifikovaný kontaktní zateplovací systém MARON, který úspěšně aplikujeme na všech vlastních developerských projektech.

Pouze kompletní výrobcem dodaná sestava součástí je podle zákona č. 22/1997 Sb. považována za výrobek, na který se vztahuje Prohlášení o shodě. Podle zákona se na český trh smějí uvádět pouze certifikované systémy, a to všechny jejich součásti dodané jako celek výrobcem systému ETICS.

Vybírejte tepelně izolační systémy (ETICS) s označením CE, protože splňují náročná evropská kritéria a při správném provedení a údržbě dosahují minimální životnosti 25 let.

Proč zateplovat z vnější strany?

Objekt bez tepelné izolace – u nezatepleného objektu dochází k výrazným tepelným ztrátám. Zdivo promrzá – bod mrazu se nachází přibližně ve středu zdiva. Izolace zevnitř – vnitřní izolace sice omezí úniky tepla, nezabrání však promrzání zdiva. Konstrukce nemá akumulaci, v místnosti je rychle teplo, ale i rychle chladno. Navíc v oblasti mezi izolantem a zdí dochází ke srážení par, což může vést ke tvorbě plísní Izolace vnější – jelikož se bod mrazu nachází v izolantu, nedochází k promrzání zdiva. Konstrukce je prohřátá a má akumulaci. Tepelné ztráty jsou minimální.

Dlouhodobá životnost

Pokud má být dosažena dlouhodobá životnost zateplení, musí se mimo jiné užívat systémy u nichž je zajištěno optimální spolupůsobení jednotlivých součástí. Jde zejména o to, aby byla zabezpečena:

1. Odolnost proti vzniku a působení trhlin – zabezpečuje neporušení vnějšího souvrství 2. Odolnost proti vodě při vysoké propustnosti pro vodní páry – nedovolí degradaci vnějšího souvrství 3. Odolnost proti rázu – brání mechanickému poškození systému

Naše společnost výhradně využívá certifikované zateplovací systémy: